وبینار بزرگ نکات کلیدی در راه اندازی و مدیریت شرکت های فروش و پخش مویرگی

🔺 این وبینار برای چه افرادی مفید است؟
🔰 تولید کنندگان، وارد کنندگان و بازرگانانی که تصمیم به راه اندازی سیستم توزیع و پخش محصولات خود را دارند.
🔰 افرادی که تصمیم به راه اندازی یک شرکت فروش و پخش مویرگی دارند.
🔰 کلیه افرادی که یک شرکت پخش منطقه ای و تک شعبه ای را اداره میکنند.
🔰 کلیه پرسنل و راهبران شرکت های پخش مویرگی.
 
✅ آنچه با شرکت در این وبینار به دست می آورید.
1- کلیه فرآیندها و مراحل توزیع و پخش را مرور و آنها در سازمان خود بازبینی میکنید.
2- با الزامات و امکانات مورد نیاز یک شرکت پخش آشنا میشوید.
3- نکات کلیدی و مهم در موفقیت یک شرکت پخش را مرور میکنید.

این وبینار در تاریخ 4 بهمن 1400 برگزار شد.

وبینار بزرگ نکات کلیدی در راه اندازی و مدیریت شرکت های فروش و پخش مویرگی

🔺 این وبینار برای چه افرادی مفید است؟
🔰 تولید کنندگان، وارد کنندگان و بازرگانانی که تصمیم به راه اندازی سیستم توزیع و پخش محصولات خود را دارند.
🔰 افرادی که تصمیم به راه اندازی یک شرکت فروش و پخش مویرگی دارند.
🔰 کلیه افرادی که یک شرکت پخش منطقه ای و تک شعبه ای را اداره میکنند.
🔰 کلیه پرسنل و راهبران شرکت های پخش مویرگی.
 
✅ آنچه با شرکت در این وبینار به دست می آورید.
1- کلیه فرآیندها و مراحل توزیع و پخش را مرور و آنها در سازمان خود بازبینی میکنید.
2- با الزامات و امکانات مورد نیاز یک شرکت پخش آشنا میشوید.
3- نکات کلیدی و مهم در موفقیت یک شرکت پخش را مرور میکنید.

این وبینار در تاریخ 4 بهمن 1400 برگزار شد.

فیلم این وبینار را میتوانید از اینجا ببینید