فرصت های شغلی

به تیم رستاک بپیوندید

نیروی انسانی و همکاران ما در رستاک بزرگترین سرمایه ما هستند. در رستاک همواره امکان آموختن و کسب دانش مهارت های جدید وجود دارد. شفافیت ، رعایت منشور اخلاقی ورانگر در میان کارکنان، تعامل و هم افزایی، دوستی و شایسته سالاری از ویژگی های محیط کاری رستاک می باشد. اگر شما با روحیه مثبت، سخت کوش و با انرژی هستید چند دقیقه برای پر کردن فرم زیر وقت بگذارید و تجربه یک مصاحبه در شرکت ورانگر را از دست ندهید.

تکمیل فرم همکاری