چرا رستاک ؟

.
🔥 از مدیریت تامین کنندگان و خرید رستاک بشنوید !
.
🔺 امکان تعریف تامین کنندگان متعدد.
🔺 ثبت چندین تامین کننده برای هر کالا.
🔺 ثبت اسناد رسید انبار و برگشت رسید انبار برای هر تامین کننده.
🔺 ثبت فاکتور خرید و برگشت خرید به ازای اسناد انبار.
🔺 امکان ثبت عوامل تاثیرگذار در فاکتور خرید.
🔺 دسترسی به صورت وضعیت تامین کنندگان و بررسی مانده تامین کنندگان.
🔺 مشاهده جزيیات خرید در گزارشات مرور.
🔺 امکان ثبت تامین کننده به عنوان مشتری.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #انبار #انبارگردانی #انبارداری #مرور_انبار #تامین_کنندگان
...

62 0

.
🔥 از مرور انبار رستاک بشنوید !

🔺 دسترسی به کلیه ی اطلاعات ثبت شده در انبار به صورت سطری و ستونی در بازه های زمانی مختلف.
🔺 امکان فیلتر بر اساس شاخص های مختلف بر روی اطلاعات کلیه ی تب های مرور.
🔺 امکان ذخیره ی فیلترها به صورت گزارشات ساخته شده.
🔺 امکان چاپ و ارسال به اکسل گزارشات.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #انبار #انبارداری #مرور_انبار
...

56 0

.
🔹 تکه هایی از فیم وبینار تحقیقات بازار در صنعت پخش
🔺 نحوه فروش محصولات تازه وارد

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft
@anatomy_bazaar

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #مالی #مالی_حسابداری #حسابداری_فروش_مویرگی #حسابداری_پخش #رستاک #حقوق_دستمزد #اضهارنامه #اضهارنامه_مالیاتی #مالیات #تحقیقات_بازار #تحقیقات
...

59 0

.
🔥 از انبارگردانی رستاک بشنوید !

🔺 انبارگردانی ،شمارش کالاهای موجود در انبار توسط انباردار میباشد.
🔺 انبارگردانی به دو صورت جزئی و کلی به صورت میاندوره و پایان دوره انجام میگردد.
🔺 اسناد کسری و اضافی انبارگردانی برای رفع مغایرت موجودی انبار با موجودی سیستمی ثبت میگردد.
🔺 ریالی شدن و ثبت اسناد حسابداری مربوط به انبارگردانی به صورت اتوماتیک انجام میگردد.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

@anatomy_bazaar

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #انبار #انبارگردانی
...

49 1

.
🔹 تکه هایی از فیم وبینار تحقیقات بازار در صنعت پخش
🔺 گزارش های میدانی فروش

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft
@anatomy_bazaar

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #مالی #مالی_حسابداری #حسابداری_فروش_مویرگی #حسابداری_پخش #رستاک #حقوق_دستمزد #اضهارنامه #اضهارنامه_مالیاتی #مالیات #تحقیقات_بازار #تحقیقات
...

69 1

.
🔺 شرکت ورانگر با بررسی طرح کد نقش امکان استعلام کد نقش در زمان سفارش گیری را اضافه کرده است

🔺 برای آشنایی با راهکار تبلت ورانگر برای مدیریت کد نقش در زمان سفارش گیری لطفا با شماره 021-87134 تماس بگیرید

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#ورانگر #ورانگر_پیشرو #ورانگرپیشرو #رستاک #پخش #پخش_عمده #پخش_مویرگی #صنعت_پخش #نرم_افزار_پخش #راهبر #راهبران_پخش #کد_نقش #کد_نقش_تجارت #سامانه_جامع_تجارت
...

34 0

.
🔹 تکه هایی از فیم وبینار تحقیقات بازار در صنعت پخش
🔺 تحقیقات بازار بلند مدت و کوتاه مدت

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft
@anatomy_bazaar

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #مالی #مالی_حسابداری #حسابداری_فروش_مویرگی #حسابداری_پخش #رستاک #حقوق_دستمزد #اضهارنامه #اضهارنامه_مالیاتی #مالیات #تحقیقات_بازار #تحقیقات
...

80 1
.
🔹 در مجموعه پست های "ویکی مالی رستاک" قصد داریم تا نکات کلیدی در مورد موارد مالی و حسابداری شرکت های پخش مطرح کنیم.

✨ امروز در مورد انواع اظهارنامه مالیاتی عملکرد از آقای رجبی سئوال کردیم.
🔺 شما هم سئوالاتتون رو برامون کامنت کنید.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #مالی #مالی_حسابداری #حسابداری_فروش_مویرگی #حسابداری_پخش #رستاک #حقوق_دستمزد #اظهارنامه #اظهارنامه_مالیاتی #مالیات

.
🔹 در مجموعه پست های "ویکی مالی رستاک" قصد داریم تا نکات کلیدی در مورد موارد مالی و حسابداری شرکت های پخش مطرح کنیم.

✨ امروز در مورد انواع اظهارنامه مالیاتی عملکرد از آقای رجبی سئوال کردیم.
🔺 شما هم سئوالاتتون رو برامون کامنت کنید.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #مالی #مالی_حسابداری #حسابداری_فروش_مویرگی #حسابداری_پخش #رستاک #حقوق_دستمزد #اظهارنامه #اظهارنامه_مالیاتی #مالیات
...

69 4

.
🔺 هوش کسب و کار در فروش و پخش
(از مجموعه وبینارهای سه شنبه های هوشمند دانشگاه تهران)

✨ مهندس هومن احمدی
✨ مدیر راهکارهای نوین شرکت ورانگر

💥 سه شنبه 3 خرداد. ساعت 19 الی 21
💥 رایگان

لینک ثبت نام در بیو پیج @varanegar.pishro
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔷 ورانگر؛ بزرگترین و معتبرترین تولیدکننده نرم افـزارهای یکپارچه فروش و پخش مویرگی
☎️ 02187134
📱 @varanegar.pishro
🌐 varanegar.com

#ورانگر #ورانگر_پیشرو #ورانگرپیشرو #رستاک #پخش #پخش_عمده #پخش_مویرگی #صنعت_پخش #نرم_افزار_پخش #راهبر #راهبران_پخش #BI #هوش_تجاری
...

68 1
.
🔹 در شرکت های فروش و پخش گاهی برخی کالاها به فروش میرسد که به صورت ترکیبی از کالاهای موجود با فرمول مشخصی می باشد.
🔹 به طور مثال یک شرکت پخش لوازم التحریر برای ابتدای سال تحصیلی می خواهد پکی از خودکار و مداد و پاک کن آماده کرده و به صورت یک کالا به فروش برساند.
🔹 در رستاک این امکان وجود دارد که در انبار فرمول دقیق کالای مرکب تعریف می شود.
🔹 هنگام ثبت سند ورودی برای کالای مرکب ، سند خروجی کالاهای جزء به صورت اتوماتیک ثبت میگردد. حسابداری انبار برای کالای مرکب نیز اتوماتیک می باشد.
🔹 بدین ترتیب کالای مرکب با کد منحصر به فرد و قیمت مناسب قابل فروش است.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #مالی #مالی_حسابداری #حسابداری_فروش_مویرگی #حسابداری_پخش #رستاک #حقوق_دستمزد #اضهارنامه #اضهارنامه_مالیاتی #مالیات

.
🔹 در شرکت های فروش و پخش گاهی برخی کالاها به فروش میرسد که به صورت ترکیبی از کالاهای موجود با فرمول مشخصی می باشد.
🔹 به طور مثال یک شرکت پخش لوازم التحریر برای ابتدای سال تحصیلی می خواهد پکی از خودکار و مداد و پاک کن آماده کرده و به صورت یک کالا به فروش برساند.
🔹 در رستاک این امکان وجود دارد که در انبار فرمول دقیق کالای مرکب تعریف می شود.
🔹 هنگام ثبت سند ورودی برای کالای مرکب ، سند خروجی کالاهای جزء به صورت اتوماتیک ثبت میگردد. حسابداری انبار برای کالای مرکب نیز اتوماتیک می باشد.
🔹 بدین ترتیب کالای مرکب با کد منحصر به فرد و قیمت مناسب قابل فروش است.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #مالی #مالی_حسابداری #حسابداری_فروش_مویرگی #حسابداری_پخش #رستاک #حقوق_دستمزد #اضهارنامه #اضهارنامه_مالیاتی #مالیات
...

66 1
.
🔹 در مجموعه پست های "ویکی مالی رستاک" قصد داریم تا نکات کلیدی در مورد موارد مالی و حسابداری شرکت های پخش مطرح کنیم.

✨ امروز در مورد تکالیف تقویمی هر حسابدار از آقای رجبی سئوال کردیم.
🔺 شما هم سئوالاتتون رو برامون کامنت کنید.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #مالی #مالی_حسابداری #حسابداری_فروش_مویرگی #حسابداری_پخش #رستاک #حقوق_دستمزد #اضهارنامه #اضهارنامه_مالیاتی #مالیات

.
🔹 در مجموعه پست های "ویکی مالی رستاک" قصد داریم تا نکات کلیدی در مورد موارد مالی و حسابداری شرکت های پخش مطرح کنیم.

✨ امروز در مورد تکالیف تقویمی هر حسابدار از آقای رجبی سئوال کردیم.
🔺 شما هم سئوالاتتون رو برامون کامنت کنید.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #مالی #مالی_حسابداری #حسابداری_فروش_مویرگی #حسابداری_پخش #رستاک #حقوق_دستمزد #اضهارنامه #اضهارنامه_مالیاتی #مالیات
...

71 2
.
🔥 از زیرسیستم فروش رستاک بشنوید !

🔺 وجه تمایز یک شرکت پخش با شرکت فروش ، مدیریت بازاریابی و فروش میباشد
🔺 تعریف مسیربندی بر اساس نوع و تعداد کالاها ، مشتریان و فروشندگان انجام می شود
🔺 مسیربندی در سه لایه ناحیه، منطقه، مسیر تعریف می شود
🔺 کنترل و ارزیابی عملکرد فروشندگان به درستی انجام می شود

🔺 برای آشنایی بیشتر با هر یک از این مزیتها در پستهای آینده با ما همراه باشید.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک

.
🔥 از زیرسیستم فروش رستاک بشنوید !

🔺 وجه تمایز یک شرکت پخش با شرکت فروش ، مدیریت بازاریابی و فروش میباشد
🔺 تعریف مسیربندی بر اساس نوع و تعداد کالاها ، مشتریان و فروشندگان انجام می شود
🔺 مسیربندی در سه لایه ناحیه، منطقه، مسیر تعریف می شود
🔺 کنترل و ارزیابی عملکرد فروشندگان به درستی انجام می شود

🔺 برای آشنایی بیشتر با هر یک از این مزیتها در پستهای آینده با ما همراه باشید.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک
...

93 4

.
🔹 وبینار آنلاین تخصصی صنعت پخش
🔰 موضوع: کاربرد تحقیقات بازار در شرکت های پخش
🔺 ارائه دهنده: دکتر ایرج امینی
🔺 تاریخ: 5 اردیبهشت ساعت 3 عصر

✨ معرفی شاخصهای تحقیقات بازار در آدیت بازار
✨ نحوه محاسبه شاخصهای آدیت بازار
✨ کاربردها و راهکارهای بهبود شاخصه

🔺 جهت ثبت نام به وبسایت ما مراجعه کنید.
🌐 rastaksoft.com

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft
🌐 rastaksoft.com

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #وبینار #وبینار_پخش #تحقیق_بازار #شرکت_پخش
...

73 4

.
🔹 وبینار آنلاین تخصصی صنعت پخش
🔰 موضوع: کاربرد تحقیقات بازار در شرکت های پخش
🔺 ارائه دهنده: دکتر ایرج امینی
🔺 تاریخ: 5 اردیبهشت ساعت 3 عصر

✨ معرفی شاخصهای تحقیقات بازار در آدیت بازار
✨ نحوه محاسبه شاخصهای آدیت بازار
✨ کاربردها و راهکارهای بهبود شاخصه

🔺 جهت ثبت نام به وبسایت ما مراجعه کنید.
🌐 rastaksoft.com

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft
🌐 rastaksoft.com

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #وبینار #وبینار_پخش #تحقیق_بازار #شرکت_پخش
...

60 1
.
🔹 در مجموعه پست های "ویکی مالی رستاک" قصد داریم تا نکات کلیدی در مورد موارد مالی و حسابداری شرکت های پخش مطرح کنیم.

✨ امروز در مورد مقایسه حقوق و دستمزد سال 1400 و 1401 از آقای رجبی سئوال کردیم.
🔺 شما هم سئوالاتتون رو برامون کامنت کنید.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #مالی #مالی_حسابداری #حسابداری_فروش_مویرگی #حسابداری_پخش #رستاک #حقوق_دستمزد #حقوق_1401

.
🔹 در مجموعه پست های "ویکی مالی رستاک" قصد داریم تا نکات کلیدی در مورد موارد مالی و حسابداری شرکت های پخش مطرح کنیم.

✨ امروز در مورد مقایسه حقوق و دستمزد سال 1400 و 1401 از آقای رجبی سئوال کردیم.
🔺 شما هم سئوالاتتون رو برامون کامنت کنید.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #مالی #مالی_حسابداری #حسابداری_فروش_مویرگی #حسابداری_پخش #رستاک #حقوق_دستمزد #حقوق_1401
...

75 8

🔥 از اسناد انباررستاک بشنوید !
.
🔺 ثبت اسناد انبار در انواع مختلف
🔺 ثبت اتوماتیک اسناد انبار حواله فروش و برگشت حواله فروش
🔺 ثبت پیش فرض حسابهای معین بسته به نوع سند
🔺 توالی شماره بر اساس نوع و تاریخ سند
🔺 ثبت کالا در اسناد انبار بر اساس واحدهای بسته بندی
🔺 امکان مشاهده کاردکس و مانده کالا در زمان ثبت اسناد
🔺 ثبت انبارگردانی جزئی و کلی در میان دوره و پایان دوره
🔺 ثبت اتوماتیک اسناد انبارگردانی

🔺 برای آشنایی بیشتر با هر یک از این مزیتها در پستهای آینده با ما همراه باشید.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #حسابداری_انبار #انبار #مدیریت_انبار #اسناد_انبار
...

78 0
🔥 از اقلام انبار رستاک بشنوید !
.
🔺 معرفی کالاها در هر انبار به عنوان قلم انبار
🔺 تعریف نقطه ی سفارش و میزان سفارش برای کالا در هر انبار
🔺 امکان تعریف سری ساخت برای کالا در هر انبار
🔺 دسترسی به جزئیات کاردکس کالا به ریز فرم
🔺 امکان مشاهده سابقه ی خرید کالا ها

🔺 برای آشنایی بیشتر با هر یک از این مزیتها در پستهای آینده با ما همراه باشید.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #حسابداری_انبار #انبار #مدیریت_انبار #اسناد_انبار

🔥 از اقلام انبار رستاک بشنوید !
.
🔺 معرفی کالاها در هر انبار به عنوان قلم انبار
🔺 تعریف نقطه ی سفارش و میزان سفارش برای کالا در هر انبار
🔺 امکان تعریف سری ساخت برای کالا در هر انبار
🔺 دسترسی به جزئیات کاردکس کالا به ریز فرم
🔺 امکان مشاهده سابقه ی خرید کالا ها

🔺 برای آشنایی بیشتر با هر یک از این مزیتها در پستهای آینده با ما همراه باشید.

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #سوپر_مارکت #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #نرم_افزار_حسابداری #نرمافزارپخش #رستاک #حسابدار #حسابداری #حسابداری_فروش #حسابداری_خرید #خرید_و_فروش #حسابداری_انبار #انبار #مدیریت_انبار #اسناد_انبار
...

62 1

.
✨ سال خوبی برایتان آرزومندیم ...

💥 #رستاک؛، نرم افزار مدیریت فروش و پخش مویرگی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید👇
☎️ 02187134
📱 @rastaksoft

#پخش_مویرگی #پخش #صنعت_پخش #نرم_افزار #فروش #قیمت #نرمافزار #نرم_افزار_پخش #سال_نو #سال_جدید #سال_1400 #سال_1401 #نوروز
...

124 0