• نسخه جدید سیستم حقوق و دستمزد
سامانه مودیان رستاک

راهکار نرم‌افزاری شرکت‌های بازرگانی

راهکار نرم‌افزاری شرکت‌های پخش کوچک

راهکار نرم‌افزاری شرکت‌های پخش متوسط

راهکار نرم افزاری شرکتهای پخش گسترده

تا دستیابی به بهترین نتیجه همراه شما هستیم

رستاکنرم افزار پخش مویرگی

در طراحی و پیاده سازی نرم افزار پخش مویرگی رستاک کلیه نیازمندی های یک شرکت فروش و پخش مویرگی تحلیل و بررسی شده است. با استقرار و پیاده سازی و همچنین آموزش های حضوری و آنلاین رستاک، کلیه فرآیندهای سازمان خود را به صورت یکپارچه مدیریت میکنید . کارشناسان پشتیبانی رستاک تا دستیابی به بهترین نتیجه همراه شما هستند.

نرم افزار سفارش گیری آنلاین فروش مویرگی

  • برای فروشندگان تقویم کاری مشخص کنید.

  • برنامه ویزیت را بر اساس تقویم کاری و الگوی ویزیت تعیین کنید.

  • اعتبار مشتریان را در زمان سفارش گیری کنترل کنید.

  • از فرصت های از دست رفته فروش مطلع شوید.
نرم افزار یکپارچه فروش و پخش مویرگی
اپلیکیشن سفارش گیری آنلاین
نرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار گزارش گیری مبتنی بر نقشه