مهم نیست که کانال ها چقدر خوب طراحی و مدیریت میشوند،

علاقه و انگیزه کانال های مختف فروش مستقل همیشه بر هم منطبق و یکسان نیست.

بنابراین تضاد بین کانال ها به عنوان یک نتیجه منطقی از رشد و بلوغ شرکت ها ظاهر می شود.

ارتباط با رستاک

شماره تماس: 87134-021ایمیل: info@rastaksoft.comسامانه پیامکی: ۲۰۰۰۸۷۱۳۴

مهم نیست که کانال ها چقدر خوب طراحی و مدیریت میشوند

 علاقه و انگیزه واحدهای تجاری مستقل همیشه یکسان و بر هم منطبق نیست.

بنابراین تضاد بین کانال ها به عنوان یک نتیجه منطقی از رشد و بلوغ شرکت ها ظاهر می شود.

ارتباط با رستاک

شماره تماس: 87134-021ایمیل: info@rastaksoft.comسامانه پیامکی: ۲۰۰۰۸۷۱۳۴

مراحل توسعه کانال

 • 1. اولین مورد از مراحل توسعه کانال رشد است.

  کانال ها ممکن است به صورت ارگانیک رشد کنند، یعنی با شرکت های تابعه، نیروی فروش خودشان، یا فروشگاه ها، یا به صورت غیر ارگانیک…

  هدف در این مرحله رشد و گسترش برای دستیابی به حداکثر پوشش بازار است تا زمانی که همپوشانی بین کانال های مختلف ظاهر شود و درگیری ها شروع شود.

 • 2. مرحله بعدی منطقی سازی است.

  در مرحله دوم از مراحل توسعه کانال میبایست نظم ایجاد کنیم.

  ما معیارهای مختلفی را برای حفظ بهترین کانال‌ها تعیین می‌کنیم و از شر کانال‌هایی خلاص می‌شویم که جزو برترین کانال‌ها نیستند.

  اگر به طور ارگانیک در حال رشد هستید زمانی که اولین منبع تضاد ظاهر می شود باید شبکه را بازبینی و منطقی کنید.

  برای به حداقل رساندن تضاد، باید معیارهای روشنی برای تعیین مرزها بین کانال‌های مختلف ایجاد کنیم.

  برای مثال، یکی از این مرزها انحصار جغرافیایی خواهد بود. یک شعبه خاص، که دارای انحصار در یک قلمرو خاص است، می تواند بر اساس نوع محصول تقسیم بندی شود.

  ممکن است به توافق برسید که یکی از نمایندگان توزیع را انجام دهد و امتیاز توزیع را واگذار کنید و یکی دیگر را برای خرده فروشی خواهید داشت.

  اگر بتوان برای تقسیم بندی بازار اندازه مشخصی تعیین کرد به مشتریان در واحدهای مختلف توسط کانال های مختلف و نمایندگان مختلف  خدمات ارائه می شود.

  بنابراین ما می توانیم حساب های جهانی، حساب های بزرگ، شرکت های کوچک، متوسط ​​و مصرف کنندگان فردی داشته باشیم.

  تضاد کانال زمانی ایجاد می شود که اقدام یکی از اعضای کانال مانع از دستیابی کانال دیگر به اهدافش شود و همچنین اعضای کانال به دیگری وابسته باشند.

  آنها اغلب به تنهایی برای منافع کوتاه مدت عمل می کنند و اغلب بر سر ، اهداف و پاداش ها اختلاف نظر دارند و تضاد کانالی ایجاد می کنند.

  بنابراین چندین نوع تعارض وجود دارد.

  تعارض افقی،

  که در بین شرکت های هم سطح کانال است.

  برای مثال، اگر من یک پیتزا زنجیره ای هستم، ممکن است از دیگران شکایت کنم، با مواد تشکیل دهنده پیتزا تقلب کنم، یا اینکه به آنها خدمات خوبی ارائه ندهم.

  تضاد عمودی

  بین سطوح مختلف در یک کانال:

  به عنوان مثال یک تولید کننده لاستیک می تواند از طریق خرده فروشان بزرگ بفروشند و این می تواند به فروشندگان مستقل کوچک آسیب برساند.

  بنابراین چندین دلیل برای تضاد کانال نیز بوجود می آید و اصلی ترین آنها ناسازگاری با هدف، نقش ها و حقوق نامشخص، تفاوت در ادراک و وابستگی واسطه ها به سازنده است.

  در اینجا مدیریت تعارض مهم است. برخی می توانند سازنده باشند و منجر به سازگاری بهتر و تغییر محیط شوند. اما تعداد زیادی از آنها ناکارآمد هستند.

  بنابراین چالش اصلی حذف تعارضات نیست، بلکه مدیریت بهتر این تعارضات است، مکانیسمی وجود دارد که می توانیم برای مدیریت تعارض از آنها استفاده کنیم.

  در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم.

  به عنوان مثال، شما دلیل ارائه خدمات به بخش های مختلف را توجیه می کنید، ممکن است حتی محصولات مختلفی را هم ازین طریق توسعه دهید  یا غرامت مضاعف، برای فروش انجام شده از طریق کانال جدید به کانال موجود پرداخت کنید یا می توانید مبادله کارمند را انجام دهید،

  بهترین راه حل در مورد حل تعارضات هماهنگی کانال هاست که این زمانی اتفاق می افتد که اعضای کانال برای پیشبرد اهداف کانال گرد هم می آیند.

  داشتن رهبری روشن و تمایل به همکاری برخی از کلیدهای اصلی است.

  یکی از کانال های فروش ، پخش مویرگی است. در فرآیند پخش مویرگی دسته بندی مناطق و منطقه بندی برای نمایندگان فروش و ویزیتورها یکی از راه های جلوگیری از تعارض است در نرم افزار پخش مویرگی رستاک امکان منطقه بندی بر اساس ناحیه، منطقه و مسیر وجود دارد بنابراین با یک نرم افزار پخش مویرگی خوب میتوان به راحتی این تعارضات را کنترل نمود.

مراحل توسعه کانال

 • 1. اولین مورد از مراحل توسعه کانال رشد است.

  کانال ها ممکن است به صورت ارگانیک رشد کنند، یعنی با شرکت های تابعه، نیروی فروش خودشان، یا فروشگاه ها، یا به صورت غیر ارگانیک…

  هدف در این مرحله رشد و گسترش برای دستیابی به حداکثر پوشش بازار است تا زمانی که همپوشانی بین کانال های مختلف ظاهر شود و درگیری ها شروع شود.

 • 2. مرحله بعدی منطقی سازی است.

  در مرحله دوم از مراحل توسعه کانال میبایست نظم ایجاد کنیم.

  ما معیارهای مختلفی را برای حفظ بهترین کانال‌ها تعیین می‌کنیم و از شر کانال‌هایی خلاص می‌شویم که جزو برترین کانال‌ها نیستند.

  اگر به طور ارگانیک در حال رشد هستید زمانی که اولین منبع تضاد ظاهر می شود باید شبکه را بازبینی و منطقی کنید.

  برای به حداقل رساندن تضاد، باید معیارهای روشنی برای تعیین مرزها بین کانال‌های مختلف ایجاد کنیم.

  برای مثال، یکی از این مرزها انحصار جغرافیایی خواهد بود. یک شعبه خاص، که دارای انحصار در یک قلمرو خاص است، می تواند بر اساس نوع محصول تقسیم بندی شود.

  ممکن است به توافق برسید که یکی از نمایندگان توزیع را انجام دهد و امتیاز توزیع را واگذار کنید و یکی دیگر را برای خرده فروشی خواهید داشت.

  اگر بتوان برای تقسیم بندی بازار اندازه مشخصی تعیین کرد به مشتریان در واحدهای مختلف توسط کانال های مختلف و نمایندگان مختلف  خدمات ارائه می شود.

  بنابراین ما می توانیم حساب های جهانی، حساب های بزرگ، شرکت های کوچک، متوسط ​​و مصرف کنندگان فردی داشته باشیم.

  تضاد کانال زمانی ایجاد می شود که اقدام یکی از اعضای کانال مانع از دستیابی کانال دیگر به اهدافش شود و همچنین اعضای کانال به دیگری وابسته باشند.

  آنها اغلب به تنهایی برای منافع کوتاه مدت عمل می کنند و اغلب بر سر ، اهداف و پاداش ها اختلاف نظر دارند و تضاد کانالی ایجاد می کنند.

  بنابراین چندین نوع تعارض وجود دارد.

  تعارض افقی،

  که در بین شرکت های هم سطح کانال است.

  برای مثال، اگر من یک پیتزا زنجیره ای هستم، ممکن است از دیگران شکایت کنم، با مواد تشکیل دهنده پیتزا تقلب کنم، یا اینکه به آنها خدمات خوبی ارائه ندهم.

  تضاد عمودی

  بین سطوح مختلف در یک کانال:

  به عنوان مثال یک تولید کننده لاستیک می تواند از طریق خرده فروشان بزرگ بفروشند و این می تواند به فروشندگان مستقل کوچک آسیب برساند.

  بنابراین چندین دلیل برای تضاد کانال نیز بوجود می آید و اصلی ترین آنها ناسازگاری با هدف، نقش ها و حقوق نامشخص، تفاوت در ادراک و وابستگی واسطه ها به سازنده است.

  در اینجا مدیریت تعارض مهم است. برخی می توانند سازنده باشند و منجر به سازگاری بهتر و تغییر محیط شوند. اما تعداد زیادی از آنها ناکارآمد هستند.

  بنابراین چالش اصلی حذف تعارضات نیست، بلکه مدیریت بهتر این تعارضات است، مکانیسمی وجود دارد که می توانیم برای مدیریت تعارض از آنها استفاده کنیم.

  در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم.

  به عنوان مثال، شما دلیل ارائه خدمات به بخش های مختلف را توجیه می کنید، ممکن است حتی محصولات مختلفی را هم ازین طریق توسعه دهید  یا غرامت مضاعف، برای فروش انجام شده از طریق کانال جدید به کانال موجود پرداخت کنید یا می توانید مبادله کارمند را انجام دهید،

  بهترین راه حل در مورد حل تعارضات هماهنگی کانال هاست که این زمانی اتفاق می افتد که اعضای کانال برای پیشبرد اهداف کانال گرد هم می آیند.

  داشتن رهبری روشن و تمایل به همکاری برخی از کلیدهای اصلی است.

  یکی از کانال های فروش ، پخش مویرگی است. در فرآیند پخش مویرگی دسته بندی مناطق و منطقه بندی برای نمایندگان فروش و ویزیتورها یکی از راه های جلوگیری از تعارض است در نرم افزار پخش مویرگی رستاک امکان منطقه بندی بر اساس ناحیه، منطقه و مسیر وجود دارد بنابراین با یک نرم افزار پخش مویرگی خوب میتوان به راحتی این تعارضات را کنترل نمود.

پیاده سازی و استقرار

با طراحی فرآیندهای جدید و راه اندازی تمامی قسمت های سیستم و تحویل آن به مسئولین مرتبط بخش فرآیندهای سازمان شما استاندارد میشود.

مدیریت یکپارچه شرکت پخش

با مدیریت یکپارچه کلیه عملیات اجرایی شامل انبار، حسابداری، فروش و توزیع با کاهش ریسک ها و افزایش بهره وری پرسنل و مشتریان راضی، کسب و کار شما رشد میکند.

سامانه آموزشی رستاک

سامانه آموزشی رستاک، سامانه آموزشی اختصاصی قسمت های مختلف نرم افزار است. یک سامانه آنلاین همواره همراه شماست تا در زمان نیاز از آموزش های آن بهره ببرید.