توزیع

توزیع

توزیع و پخش مویرگی

مدیریت توزیع مویرگی یکی از مهمترین فعالیت های یک شرکت پخش مویرگی می باشد. این شرکت ها باید بتوانند کالاها را در زمان درست به دست مشتریان برسانند. حجم بالای عملیات میدانی و ستادی پخش ، نیاز به هماهنگی های دقیق و حساب شده و تعدد و تنوع پرسنل فعال در فرآیند توزیع مویرگی، نیاز به یک ابزار کارآمد را به جهت مدیریت و کنترل فرآیندهای پخش مویرگی ناگزیر میگرداند.

تیم پخش شامل، رانندگان، ماشین های پخش و موزعان باید فاکتورها یا پیش فاکتورهای ایجاد شده توسط تیم فروش را گرفته و در زمان درست به دست مشتریان رسانده و تسویه فاکتورها را به انجام برساند. همچنین موزعین میبایست بتوانند در صورت انصراف مشتریان از دریافت سفارشات، علت ها را جهت بررسی ها و کنترل ثبت نمایند. هر گونه تعلل و تاخیر در فرآیند پخش موجب نارضایتی مشتریان شده و موجب از دست رفتن فرصت فروش میگردد.

در رستاک با تعریف تیم های پخش و اختصاص مسیرهای توزیع به موزعین و همچنین ثبت دلایل عدم دریافت کالا توسط مشتریان میتوانید به کل فرآیند پخش خود نظارت و کنترل کامل داشته باشید.

توزیع و پخش مویرگی

مدیریت توزیع مویرگی یکی از مهمترین فعالیت های یک شرکت پخش مویرگی می باشد. این شرکت ها باید بتوانند کالاهای فیزیکی را در زمان درست به مکان درست برسانند. حجم بالای عملیات میدانی و ستادی، نیاز به هماهنگی های دقیق و حساب شده، تعدد و تنوع پرسنل فعال در فرآیند توزیع نیاز به یک ابزار کارآمد را به جهت مدیریت و کنترل این فرآیندها ناگزیر میگرداند.

تیم پخش باید فاکتورها یا پیش فاکتورهای ایجاد شده توسط تیم فروش را گرفته و در زمان درست به دست مشتریان رسانده و تسویه فاکتورها را به انجام برساند. همچنین موزعین میبایست بتوانند در صورت انصراف مشتریان از دریافت سفارشات علت ها را جهت بررسی ها و کنترل ثبت نمایند. هر گونه تعلل و تاخیر در فرآیند پخش موجب نارضایتی مشتریان شده و موجب از دست رفتن فرصت فروش میگردد.

در رستاک با تعریف تیم های پخش و اختصاص مسیرهای توزیع به موزعین و همچنین ثبت دلایل عدم دریافت کالا توسط مشتریان میتوانید به کل فرآیند پخش خود نظارت و کنترل کامل داشته باشید.

در نرم افزار رستاک امکان توزیع مویرگی فاکتور و یا پیش فاکتورها وجود دارد. پس از ثبت فاکتورهای فروش میبایست فرآیند توزیع آغاز گردد بدین منظور فاکتورها یا پیش فاکتورهای ثبت شده در مسیربندی های مشخص شده انتخاب و به مامور توزیع و ماشین پخش اختصاص داده شده و حواله توزیع صادر میگردد. درصورتی که کالایی توسط مامور توزیع به هر دلیلی برگشت داده شود این برگشتی ها در رستاک ثبت میگردند. پس از بازگشت مامور توزیع، بین تعداد کالا در انبارها و فاکتورهای برگشت داده شده مغایرت گیری صورت میگیرد، حواله فروش صادر شده و فرآیند توزیع نهایی میگردد. در نهایت نوبت به تسویه فاکتور میرسد که تسویه فاکتور و نوع پرداخت ثبت و در زیرسیستم خزانه داری به صورت اتوماتیک درج میگردد.

در گزارش مرور توزیع با در نظر گرفتن یک سری شاخص، اطلاعات سیستم پخش و توزیع را مرور کنید. تعداد فاکتورهای توزیع، وجوه دریافت شده به تفکیک نوع پرداخت، وزن و حجم توزیع، تعداد برگشت توزیع و مبالغ آن مواردی هستند که در مرور توزیع به تفکیک هر توزیع و همچنین فاکتورها، قابل گزارش گیری هستند و امکان خروجی گرفتن به فایل اکسل نیز وجود دارد.

در نرم افزار رستاک امکان توزیع فاکتور و یا پیش فاکتورها وجود دارد. پس از ثبت فاکتورهای فروش میبایست فرآیند توزیع آغاز گردد بدین منظور فاکتورها یا پیش فاکتورهای ثبت شده در مسیربندی های مشخص شده انتخاب و به مامور توزیع و ماشین پخش اختصاص داده شده و حواله توزیع صادر میگردد. درصورتی که کالایی توسط مامور توزیع به هر دلیلی برگشت داده شود این برگشتی ها در رستاک ثبت میگردند. پس از بازگشت مامور توزیع، بین تعداد کالا در انبارها و فاکتورهای برگشت داده شده مغایرت گیری صورت میگیرد، حواله فروش صادر شده و فرآیند توزیع نهایی میگردد. در نهایت نوبت به تسویه فاکتور میرسد که تسویه فاکتور و نوع پرداخت ثبت و در زیرسیستم خزانه داری به صورت اتوماتیک درج میگردد.

در گزارش مرور توزیع با در نظر گرفتن یک سری شاخص، اطلاعات سیستم پخش و توزیع را مرور کنید. تعداد فاکتورهای توزیع، وجوه دریافت شده به تفکیک نوع پرداخت، وزن و حجم توزیع، تعداد برگشت توزیع و مبالغ آن مواردی هستند که در مرور توزیع به تفکیک هر توزیع و همچنین فاکتورها، قابل گزارش گیری هستند و امکان خروجی گرفتن به فایل اکسل نیز وجود دارد.

 • مسیربندی توزیع بر اساس شهر و استان در سه لایه ناحیه، منطقه، مسیر
 • امکان تخصیص راننده، موزع و ماشین پخش به توزیع
 • امکان تعریف انواع محدودیت وزنی و ریالی برای ماشین های پخش
 • امکان توزیع پیش فاکتور و فاکتور
 • امکان پیگیری یک توزیع (تسویه توزیع، برگشت از توزیع و مغایرت گیری توزیع)
 • تعریف تیم های پخش
 • پیشنهاد مسیر بندی توزیع
 • حجم و وزن کالاهای آماده توزیع جهت کنترل آن با ماشین پخش
 • گزارش های عملیاتی آماده برای واحدهای توزیع، انبار و حسابداری
 • گزارشات مرور بر اساس شاخص های مختلف توزیع و فروش و تسویه توزیع به صورت ترکیبی و تلفیقی بر اساس سلیقه کاربر.
 • چاپ فاکتورهای فروش، اقلام آمادۀ توزیع و سند تیم پخش
 • گزارش تعداد فاکتورهای توزیع شده و مرجوع شده به ازای عوامل پخش
 • گزارش میزان وجود دریافت شده در قبال هر توزیع به تفکیک عوامل پخش
 • تحلیل میزان توزیع بر اساس پراکندگی جغرافیایی
 • تعريف منطقه براساس استان و شهر
 • مسيربندي مناطق فروش
 • تخصيص مامور توزیع به منطقه
 • تخصيص فاکتور فروش به مامور پخش
 • تعريف عوامل پخش شامل راننده و مامور پخش
 • مديريت توزيع فاکتورها براساس مسيربندي
 • تعيين مشاهده حجم، وزن و مبلغ فاکتورهای انتخابی براي هر توزيع
 • صدور يک سند حواله فروش انبار به ازای کالاهای موجود در فاکتورهای توزيع
 • چاپ فاکتورهای فروش، اقلام آماده توزيع و سند تيم پخش بعنوان فرمهای عملياتی
 • تعریف تیم های پخش
 • پیشنهاد مسیر بندی توزیع
 • حجم و وزن کالاهای آماده توزیع جهت کنترل آن با ماشین پخش
 • گزارش های عملیاتی آماده برای واحدهای توزیع، انبار و حسابداری
 • سیستم مرور توزیع با قابلیت گزارش گیری با استفاده از فقط چند کلیک!
 • گزارش تعداد فاکتورهای توزيع شده و مرجوع شده به ازای عوامل پخش
 • گزارش ميزان وجوه دريافتی در قبال هر توزيع و به تفکيک عوامل پخش
 • آمار توزيع بر اساس کالا و گروه کالا
 • تحليل ميزان توزيع بر اساس پراکندگی جغرافيايي (استان، شهر، منطقه و مسير)