مدیریت انبار و تامین کنندگان

مدیریت انبار و تامین کنندگان

مدیریت انبار و تامین کنندگان

از مهم ترین بخش های یک شرکت فروش و پخش مویرگی بخش مدیریت انبار و تامین کنندگان می باشد. کنترل بر دارایی های شرکت، ورود و خروج کالاها، مدیریت بر انبارها، استفاده بهینه از فضای آنها، کنترل نقطه سفارش بر اساس عرضه و تقاضا، مدیریت کالاها بر اساس تاریخ انقضا و سری ساخت، مواردی است که کمک قابل توجهی به افزایش کارایی سیستم توزیع و فروش و کاهش هزینه ها می نماید.

در نرم افزار فروش و پخش مویرگی رستاک شما می توانید بر اساس نیازمندی سیستم خود انبارهای متعددی را تعریف نمایید، به صورت لحظه ای به اطلاعات آنها دسترسی داشته باشید و کاردکس کالا را مشاهده کنید.

همچنین ارتباط مستقیم زیرسیستم انبار با بخش فروش و قابلیت صدور اسناد مختلف انبار به شما در کنترل آسان انبار و توزیع کالاهایتان کمک می نماید.

بخش تسویه تامین کنندگان و انبار در بخش خزانه داری و حسابداری خرید و فروش شرح داده شده است.

مدیریت انبار و تامین کنندگان

از مهم ترین بخش های یک شرکت فروش و پخش مویرگی بخش مدیریت انبار و تامین کنندگان می باشد. کنترل بر دارایی های شرکت، ورود و خروج کالاها، مدیریت بر انبارها، استفاده بهینه از فضای آنها، کنترل نقطه سفارش بر اساس عرضه و تقاضا، مدیریت کالاها بر اساس تاریخ انقضا و سری ساخت، مواردی است که کمک قابل توجهی به افزایش کارایی سیستم توزیع و فروش و کاهش هزینه ها می نماید.

در نرم افزار فروش و پخش مویرگی رستاک شما می توانید بر اساس نیازمندی سیستم خود انبارهای متعددی را تعریف نمایید، به صورت لحظه ای به اطلاعات آنها دسترسی داشته باشید و کاردکس کالا را مشاهده کنید.

همچنین ارتباط مستقیم زیرسیستم انبار با بخش فروش و قابلیت صدور اسناد مختلف انبار به شما در کنترل آسان انبار و توزیع کالاهایتان کمک می نماید.

بخش تسویه تامین کنندگان و انبار در بخش خزانه داری و حسابداری خرید و فروش شرح داده شده است.

در نرم افزار رستاک امکان تعریف کالاها، در انواع مختلف وجود دارد. کالا به صورت تعدادی با واحدهای بسته بندی مختلف و همچنین کالاهایی که به صورت وزنی به فروش میرسند و در اصطلاح (فله ای) نامیده میشوند نیز قابل تعریف است. کالاهای ترکیبی که از ترکیب چند نوع کالا تعریف میشوند در نرم افزار رستاک قابل تعریف و ارائه می باشد. همچنین امکان تعریف خدمات مورد ارائه نیز در سیستم وجود دارد.

در نرم افزار رستاک می توانید گروه های مختلف کالایی را تعریف کنید، گروه بندی کالا در سه سطح قابل تعریف می باشد.کد گذاری کالاها به سهولت و با چند روش انتخابی شما به صورت اتوماتیک و یا دستی صورت میگیرد.

در نرم افزار رستاک شما می توانید هر کالا را به انبار خاصی که از قبل تعریف کرده اید، اختصاص دهید و کالاهایی که دارای سری ساخت هستند و در شرکت های دارویی و محصولاتی که تاریخ انقضا اهمیت دارد، را مشخص کنید. شما میتوانید برای سفارش هر کالا نقطه سفارش تعیین کنید تا موجودی کالای خود را در انبار کنترل کنید.

در صورت رسیدن به نقطه سفارش، رستاک با هشدارهایی شما را از رسیدن کالا به نقطه سفارش مطلع میگرداند. موجودی هر کالا نیز در کاردکس کالا در انبار قابل مشاهده می باشد.

کلیه اسناد ورودی و خروجی کالا در انبارهای مختلف قابل ثبت و بررسی می باشد. برای اقلام ورودی به انبار بعد رسید انبار صادر میگردد و در فهرست اسناد انبار قابل مشاهده است. چنانچه کالایی را به تامین کننده عودت میدهید به ازای کالاهای برگشتی سند برگشت رسید در انبار صادر میگردد. به ازای هر توزیع نیز سند حواله فروش و برای برگشت فاکتورها حواله برگشت از فروش صادر میشود.

در نرم افزار رستاک امکان جابه جایی کالاها بین انبارهای داخلی مجموعه وجود دارد و اسناد آن ثبت میگردد.

از مهمترین عملیات های انبار، انبارگردانی است که جهت کنترل موجودی انبار انجام میشود. در انبارگردانی موجودی فیزیکی انبار شمارش شده و با موجودی ثبت شده در نرم افزار مقایسه و انطباق داده می شود.

در نرم افزار رستاک انبارگردانی به صورت میان دوره و پایان دوره و به صورت کلی و جزئی امکان پذیر است.

در مرور انبار امکان گزارش گیری کامل انبار بر اساس تمام شاخص های موجود به صورت ترکیبی و تلفیقی و پلکانی با امکان فیلتر و در بازه های زمانی مختلف وجود دارد.

در بخش حسابداری انبار به تشریح مباحث اسناد انبار، قیمت گذاری انبار، انبار گردانی، بستن عملیات فروش و مرور فروش خواهیم پرداخت.

تامین کنندگان یکی از مهم ترین بخش ها و ذینفعان یک سازمان فروش و پخش مویرگی هستند. شما ممکن است تولید کننده ای باشید که محصولات خود را توزیع میکنید یا سازمان پخشی هستید که انحصاری و یا غیرانحصاری محصولات یک یا چند شرکت تولید کننده را توزیع میکنید در هر صورت بخش تامین کالا یکی از ارکان اساسی سیستم شماست و ارتباط موثر و مناسب با تامین کنندگان مختلف و ارزیابی مرتب آنها یکی از مواردی است که به بهره وری سازمان شما کمک شایانی میکند.

در نرم افزار رستاک امکان تعریف تامین کنندگان حقیقی و حقوقی وجود دارد، همچنین می توان برای یک کالا بیش از یک تامین کننده در نظر گرفت. یک تامین کننده می تواند به عنوان مشتری نیز تعریف شود.

در رستاک امکان ثبت فاکتورهای خرید و برگشت فاکتورهای خرید و ارتباط آنها به صورت مستقیم با انبار وجود دارد. چنانچه تامین کننده مواردی مانند تخفیفات، جوایز، مالیات ها و عوارض، بسته بندی ها اعلام نماید، این عوامل در نرم افزار رستاک اعمال و در حساب تامین کننده در نظر گرفته میشود.

در بخش مرور خرید با انتخاب هر آیتم مربوط به تامین کنندگان محتلف، کالاها و یا فاکتورها گزارش جامعی از وضعیت آنها در سیستم داشته باشید.

در نرم افزار رستاک امکان تعریف کالاها، در انواع مختلف وجود دارد. کالا به صورت تعدادی با واحدهای بسته بندی مختلف و همچنین کالاهایی که به صورت وزنی به فروش میرسند و در اصطلاح (فله ای) نامیده میشوند نیز قابل تعریف است. کالاهای ترکیبی که از ترکیب چند نوع کالا تعریف میشوند در نرم افزار رستاک قابل تعریف و ارائه می باشد. همچنین امکان تعریف خدمات مورد ارائه نیز در سیستم وجود دارد.

در نرم افزار رستاک می توانید گروه های مختلف کالایی را تعریف کنید، گروه بندی کالا در سه سطح قابل تعریف می باشد.کد گذاری کالاها به سهولت و با چند روش انتخابی شما به صورت اتوماتیک و یا دستی صورت میگیرد.

در نرم افزار رستاک شما می توانید هر کالا را به انبار خاصی که از قبل تعریف کرده اید، اختصاص دهید و کالاهایی که دارای سری ساخت هستند و در شرکت های دارویی و محصولاتی که تاریخ انقضا اهمیت دارد، را مشخص کنید. شما میتوانید برای سفارش هر کالا نقطه سفارش تعیین کنید تا موجودی کالای خود را در انبار کنترل کنید.

در صورت رسیدن به نقطه سفارش، رستاک با هشدارهایی شما را از رسیدن کالا به نقطه سفارش مطلع میگرداند. موجودی هر کالا نیز در کاردکس کالا در انبار قابل مشاهده می باشد.

کلیه اسناد ورودی و خروجی کالا در انبارهای مختلف قابل ثبت و بررسی می باشد. برای اقلام ورودی به انبار بعد رسید انبار صادر میگردد و در فهرست اسناد انبار قابل مشاهده است. چنانچه کالایی را به تامین کننده عودت میدهید به ازای کالاهای برگشتی سند برگشت رسید در انبار صادر میگردد. به ازای هر توزیع نیز سند حواله فروش و برای برگشت فاکتورها حواله برگشت از فروش صادر میشود.

در نرم افزار رستاک امکان جابه جایی کالاها بین انبارهای داخلی مجموعه وجود دارد و اسناد آن ثبت میگردد.

از مهمترین عملیات های انبار، انبارگردانی است که جهت کنترل موجودی انبار انجام میشود. در انبارگردانی موجودی فیزیکی انبار شمارش شده و با موجودی ثبت شده در نرم افزار مقایسه و انطباق داده می شود.

در نرم افزار رستاک انبارگردانی به صورت میان دوره و پایان دوره و به صورت کلی و جزئی امکان پذیر است.

در مرور انبار امکان گزارش گیری کامل انبار بر اساس تمام شاخص های موجود به صورت ترکیبی و تلفیقی و پلکانی با امکان فیلتر و در بازه های زمانی مختلف وجود دارد.

در بخش حسابداری انبار به تشریح مباحث اسناد انبار، قیمت گذاری انبار، انبار گردانی، بستن عملیات فروش و مرور فروش خواهیم پرداخت.

تامین کنندگان یکی از مهم ترین بخش ها و ذینفعان یک سازمان فروش و پخش مویرگی هستند. شما ممکن است تولید کننده ای باشید که محصولات خود را توزیع میکنید یا سازمان پخشی هستید که انحصاری و یا غیرانحصاری محصولات یک یا چند شرکت تولید کننده را توزیع میکنید در هر صورت بخش تامین کالا یکی از ارکان اساسی سیستم شماست و ارتباط موثر و مناسب با تامین کنندگان مختلف و ارزیابی مرتب آنها یکی از مواردی است که به بهره وری سازمان شما کمک شایانی میکند.

در نرم افزار رستاک امکان تعریف تامین کنندگان حقیقی و حقوقی وجود دارد، همچنین می توان برای یک کالا بیش از یک تامین کننده در نظر گرفت. یک تامین کننده می تواند به عنوان مشتری نیز تعریف شود.

در رستاک امکان ثبت فاکتورهای خرید و برگشت فاکتورهای خرید و ارتباط آنها به صورت مستقیم با انبار وجود دارد. چنانچه تامین کننده مواردی مانند تخفیفات، جوایز، مالیات ها و عوارض، بسته بندی ها اعلام نماید، این عوامل در نرم افزار رستاک اعمال و در حساب تامین کننده در نظر گرفته میشود.

در بخش مرور خرید با انتخاب هر آیتم مربوط به تامین کنندگان محتلف، کالاها و یا فاکتورها گزارش جامعی از وضعیت آنها در سیستم داشته باشید.