دانلود فایل اول
دانلود فایل دو

🔰 گفت و گوی اینستاگرامی

🔺 موضوع: تشریح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده جدید و مقایسه با قانون آزمایشی قبلی و تشریح گزارش فصلی

✅ ارائه دهندگان: خانم اروشا ابراهیم و جناب آقای سعید رجبی

◀ شنبه 7 اسفندماه 1400، ساعت 21

پخش آنلاین