شرکت ورانگر در راستای گسترش و توسعه فعالیت های خود در استانهای کل کشور نماینده انحصاری و رسمی فعال جهت فروش نرم افزار رستاک می پذیرد. لذا از شرکتهای خدمات IT و خدمات حسابداری علاقمند به فروش نرم افزار رستاک در حوزه پخش و فروش مویرگی دعوت بعمل می آورد . متقاضیان می توانند از طریق پر کردن فرم نمایندگی و یا ارسال رزومه کاری خود به آدرس agencyrequest@rastaksoft.com درخواست خود را ثبت نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد.

همچنین جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 02187134 داخلی 7 تماس حاصل فرمایید.

خلاصه شرایط نماینده انحصاری نرم افزار رستاک

 1. دارای شرکت حقوقی ترجیحا حسابداری و یا خدمات نرم افزاری
 2. دارا بودن مکان مناسب و شرایط محیطی لازم و ثابت و مشخص شامل تجهیزات فنی و راههای ارتباطی مناسب از راه دور
 3. پایبند به تعهدات اخلاقی و دارا بودن حسن شهرت
 4. پایبند به منشور اخلاقی و اصول و قوانین شرکت ورانگر
 5. برخورداري از دانش و تجربه کافی در زمینه آموزش و پشتیبانی محصولات نرم افزاري
 6. دارا بودن نیروهاي کافی با تخصصهاي مرتبط و روابط عمومی بالا
 7. آشنا بودن با بازار هدف استان مورد نظر
 8. بومی بودن نماینده در محدوده اخذ نمایندگی
 9. رعایت قیمت مصوب فروش محصولات نرم افزارهای ورانگر
 10. عدم فعالیت شرکت ورانگر در استان نمایندگی مربوطه
 11. شرایط محاسبه کمیسیون نماینده براساس جدول هدفگذاری تعیین شده شرکت ورانگر
 12. عدم فروش نرم افزارهای پخش دیگری جز نرم افزارهای ورانگر
 13. شرکت در سمینارها و همایشهای استانی و برنامه های بازاریابی بصورت اشتراکی
 14. اعلام نام نمایندگی استان در وبسایت رستاک
 15. امکان استقرار نرم افزار پس از گذراندن دوره های آموزشی مربوطه توسط نماینده با کمیسیون مازاد
 16. در اختیار قراردادن یک قفل نسخه کامل دموی نرم افزار رستاک به نماینده

 

خلاصه شرایط نماینده رسمی استانی نرم افزار رستاک

 1. دارای شرکت حقوقی ترجیحا حسابداری و یا خدمات نرم افزاری
 2. دارا بودن مکان مناسب و شرایط محیطی لازم و ثابت و مشخص شامل تجهیزات فنی و راههای ارتباطی مناسب از راه دور
 3. پایبند به تعهدات اخلاقی و دارا بودن حسن شهرت
 4. پایبند به منشور اخلاقی و اصول و قوانین شرکت ورانگر
 5. برخورداري از دانش و تجربه کافی در زمینه آموزش و پشتیبانی محصولات نرم افزاري
 6. دارا بودن نیروهاي کافی با تخصصهاي مرتبط و روابط عمومی بالا
 7. آشنا بودن با بازار هدف استان مورد نظر
 8. بومی بودن نماینده در محدوده اخذ نمایندگی
 9. رعایت قیمت مصوب فروش محصولات نرم افزارهای ورانگر
 10. شرایط محاسبه کمیسیون نماینده براساس توافق صورت گرفته
 11. شرکت در سمینارها و همایشهای استانی و برنامه های بازاریابی بصورت اشتراکی
 12. در اختیار قراردادن یک قفل نسخه کامل دموی نرم افزار رستاک به نماینده