جشنواره تخفيفات ویژه خدمات پشتیبانی سال 1401 نرم افزار رستاک

شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر به جهت همراهی و حمایت از مشتریان گرامی به اطلاع میرساند تمامی مشتریان نرم افزار رستاک در صورت تسویه نقدی هزینه پشتیبانی از 7 اسفند الی 17 اسفند ماه سال 1400 ،دیگر مجبور به پرداخت هزینه کامل تا 15/02/1401 نبوده و همچنین به عضویت رایگان جشنواره باشگاه (پرتال) مشتریان خوش حساب می گردند.

 

شرایط شرکت در جشنواره:

  • 15% تخفیف (در صورت شرکت در جشنواره مبلغ افزایش سالیانه خدمات پشتیبانی 50% کاهش می یابد)

اين تخفيف تنها بابت تسویه نقدی است و اعتبار آن تا 17 اسفند 1400 مي باشد.

جشنواره اعضای باشگاه مشتریان شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر شامل خدمات:

  • 20 % تخفیف خرید تبلت پیش ویزیت تا 3 ماه اول سال

  • 25 % تخفیف خرید تبلت سرپرست تا 3 ماه اول سال

  • 20 % تخفیف تمدید یک ساله ردیابی تا 6 ماه اول سال

  • یک بار نصب مجدد رایگان در طول دوره قرارداد خدمات پشتیبانی جاری

  • آموزش 1 دوره رایگان راهبر سیستم در محل شرکت ورانگر در طول دوره قرارداد خدمات پشتیبانی جاری

لطفاً در صورت هرگونه سوال یا هماهنگی، با واحد امور قراردادهای شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر به شماره تماس
۸۷۱۳۴ داخلی 130 یا پست الکترونیکی  Supportcontract@varanegar.com تماس حاصل فرمایید.