جشنواره پخش مویرگی

شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر به جهت همراهی و حمایت از مشتریان گرامی به اطلاع میرساند تمامی مشتریان نرم افزار رستاک در صورت تسویه نقدی هزینه پشتیبانی سال 1402 خود، از 6 اسفند الی 16 اسفند ماه سال 1401 از 15% تخفیف ویژه جشنواره نوروزی برخوردار خواهند بود و به عضویت رایگان جشنواره باشگاه (پرتال) مشتریان خوش حساب درخواهند آمد.

** اين تخفيف تنها بابت تسویه نقدی است و اعتبار آن تا 16 اسفند 1401 مي باشد.

جشنواره اعضای باشگاه مشتریان شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر شامل خدمات:

  • 20 % تخفیف خرید تبلت پیش ویزیت تا 3 ماه اول سال

  • 25 % تخفیف خرید تبلت سرپرست تا 3 ماه اول سال

  • 20 % تخفیف تمدید یک ساله ردیابی تا 3 ماه اول سال

  • یک بار نصب مجدد رایگان در طول دوره قرارداد خدمات پشتیبانی جاری

  • آموزش 1 دوره رایگان راهبر سیستم در محل شرکت ورانگر در طول دوره قرارداد خدمات پشتیبانی جاری

لطفاً در صورت هرگونه سوال یا هماهنگی، با واحد امور قراردادهای شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر به شماره تماس
۸۷۱۳۴ داخلی 130 یا پست الکترونیکی  Supportcontract@varanegar.com تماس حاصل فرمایید.