اپلیکیشن سفارش گیری

اپلیکیشن سفارش گیری

اپلیکیشن سفارش گیری آنلاین

اپلیکیشن سفارش گیری پخش سرد یا پیش ویزیت، نرم افزار موبایلی است که بر روی گوشی و یا تبلت ویزیتورها جهت سفارش گیری نصب میشود. این اپلیکیشن ها از طریق یک واسط موبایلی به نام کنسول پیش ویزیت به نرم افزار فروش و پخش مویرگی متصل شده و فرآیند ویزیت میدانی را به سیستم مدیریتی داخلی سازمان متصل میکند.

در اپلیکیشن موبایل سفارش گیری، علاوه بر ثبت سفارش امکان بازاریابی و تحقیقات بازار و ثبت بازخوردهای مشتری و مشاهدات میدانی نیز وجود دارد.

با استفاده از اپلیکیشن ها و نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش علاوه بر کنترل بهتر بر مراحل عملیاتی سازمان، خطاها را به حداقل میرساند و کارایی شبکه فروش و توزیع را افزایش میدهید که در نهایت منجر به سودآوری بیشتر و رشد شرکت شما میگردد.

اپلیکیشن سفارش گیری تبلت

اپلیکیشن سفارش گیری تبلت پخش سرد یا پیش ویزیت،  نرم افزار موبایلی است که بر روی گوشی و یا تبلت ویزیتورها جهت سفارش گیری نصب میشود. این اپلیکیشن ها از طریق یک واسط موبایلی به نام کنسول پیش ویزیت به نرم افزار فروش و پخش مویرگی متصل شده و فرآیند ویزیت میدانی را به سیستم مدیریتی داخلی سازمان متصل میکند.

در اپلیکیشن موبایل سفارش گیری، علاوه بر ثبت سفارش امکان بازاریابی و تحقیقات بازار و ثبت بازخوردهای مشتری و مشاهدات میدانی نیز وجود دارد.

با استفاده از اپلیکیشن ها و نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش علاوه بر کنترل بهتر بر مراحل عملیاتی سازمان، خطاها را به حداقل میرساند و کارایی شبکه فروش و توزیع را افزایش میدهید که در نهایت منجر به سودآوری بیشتر و رشد شرکت شما میگردد.

اپلیکیشن سفارش گیری پیش ویزیت

هر فروشنده با دریافت تور روزانه بر اساس برنامه ای که از کنسول و پخش دریافت کرده است برنامه روزانه خود را دریافت می نماید.

در زمان دریافت سفارش مشتریان امکان ویرایش اطلاعات مشتری، ثبت سفارش، ثبت عدم سفارش و دلایل آن، مشاهده اعتبار اسنادی و مانده اعتبار فروش قابل مشاهده است. همچنین امکان راس گیری در پرداخت ها نیز در زمان سفارش گیری وجود دارد. تعیین تاریخ تحویل، نوع پرداخت که به صورت از پیش تعریف شده در اپلیکیشن موجود است و همچنین می توانید نحوه درخواست پیش ویزیت را مشخص نمایید. مشاهده کالاها، تعداد و واحد بسته بندی و همچنین درصد تخفیف به صورت آنلاین نیز وجود دارد.

مشاهده گزارشات مشتری بر اساس کاردکس مشتری، سفارشات باز، خریدهای آخر، خلاصه خرید، خلاصه وضعیت و گزارش هدف امکان پذیر است.

کنسول تبلت

برنامه کنسول برنامه واسط بین اپلیکیشن موبایلی پیش ویزیت و نرم افزار فروش و پخش مویرگی می باشد. آخرین اطلاعات پخش در کنسول نمایش داده شده و یکسری تغییرات اعمال میگردد و سپس برای تبلت ها ارائه میگردد. همچنین برعکس بر آخرین اطلاعات و گزارشاتی که از گزارش روزانه تور در تبلت در ویزیتور به کنسول ارسال میگردد، مدیریت اعمال میشود و سپس پس از تایید نهایی به پخش ارسال میشود.

امکان تعیین روزهای تعطیلی در تقویم وجود دارد. بدین ترتیب شرکت روزهای کاری و تعطیلی ویزیتورها را مشخص می نماید.

برای هر فروشنده یا گروهی از فروشندگان الگوی ویزیت اختصاصی تعریف میگردد. در الگوی ویزیت میتوان الگوی تقویم که بیانگر روزهای کاری فروشنده است، الگوی کالایی که بیانگر کالاها و انبارهای مجاز فعالیت فروشنده است و منطقه و مسیر که بیانگر ناحیه، منطقه و مسیر فعالیت فروشنده است مشخص میگردد.

منطقه و مسیری برای فروشنده در نظر گرفته میشود که در روز خود سرکشی و سفارش گیری نماید تعریف میشود. منطقه و مسیر در نرم افزار پخش مویرگی و از کنسول قابل تعریف است. هر ویزیتور را به منطقه و مسیر خاصی جهت سفارش گیری اختصاص میدهند.

برای هر فروشنده برنامه مشخص می گردد. با مشخص شدن برنامه روزانه ویزیتورها بر اساس الگوی خاص خود که از قبل تعریف شده است برنامه روزانه خود را دریافت میکند.

در صورتی که در برنامه ویزیت روزانه سفارش ثبت نگردد و یا ویزیتور به آن فروشگاه مراجعه نکرده باشد دلایل آن در برنامه قابل تعریف است.

در اطلاعات پایه بازاریابی یکسری قوانین برای هر بخش تعریف می گردد تا علاوه بر پیش ویزیت،  مراجعه ویزیتور به فروشگاه جنبه بازاریابی نیز داشته باشد.

کالاهای کندرو و کم فروش هستند. با تعریف کالای تاکیدی، فروشنده را موظف میکنید تا این کالای خاص را در سفارش های روزانه خود حتما داشته باشد. این قسمت را میتوان به منطقه، مسیر و طبقه مشتری خاص و یا همه آنها اختصاص داد. همچنین سفارش این کالاها میتواند اجباری، اختیاری و یا صرفا جنبه تاکیدی داشته باشد.

در تبلت شما میتوانید پرسشنامه خاصی را طراحی و جهت تحقیقات بازار و کسب بازخورد و رضایت مندی مشتریان تعریف کنید. بدین صورت ویزیتورها در مراجعه حضوری به فروشگاه ها اطلاعات ارزشمندی از بازار در اختیار مدیریت فروش سازمان شما قرار میدهند.

ویزیتورها در مراجعه به فروشگاه ها میتوانند از چیدمان محصولات یا موقعیت محل عکاسی کرده و در اختیار شما قرار بدهند.

علاوه بر تخفیفات و جوایزی که در نرم افزار پخش مویرگی تعریف شده است قوانین و مقررات موقتی در این بخش اعمال میگردد.

امکان لاین بندی وجود دارد. مجموعه کالاهایی که فروشنده امکان مشاهده و انبارهایی که امکان دسترسی دارد در قسمت الگوی کالاهای پیش ویزیت تعریف میگردد. همچنین کالاهایی که امکان بازگشت دارند و انبارهایی که کالاهای برگشتی به آنها ارجاع داده می شود مشخص میگردد.

هر بار که فروشندگان وارد تبلت میشوند یک تور مشاهده میکنند. تور مجموعه زمانی است که فروشنده وارد تبلت میشود، سفارش میگذارد و در صورت عدم سفارش دلایل آن را مشخص میکند. درخواست های مشتریان در کنسول با جزییات قابل مشاهده می باشد.