راهنمای آنلاین ورانگر راهنمای آنلاین ورانگر

پیاده سازی و استقرار(آموزش کارکنان)
شناخت فرایندها – طراحی فرایندهای جدید بر اساس نیازهای مشتری و امکانات نرم افزار
تهیه گانت چارت پروژه استقرار و تهیه لیست اطلاعات پایه
راه اندازی و عملیاتی نمودن نرم افزار و تحلیل فرایندهای موجود در سازمان مشتری و  ارائه راهکارهای هم سو با خواسته ها برای بهینه سازی روند فعالیت مشتری
راه اندازی کلیه سیستم ها سرور و کلاینت و Tablet و کنسول فروش DMC
برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل مشتری
آموزش و راه اندازی تمامی قسمت های سیستم و تحویل آن به مسئولین مرتبط آن بخش

نرم افزار پخش مویرگی ورانگر

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.