راهنمای آنلاین ورانگر راهنمای آنلاین ورانگر

معرفی

مدیریت بر جریان نقدینگی و کنترل صندوق‌ها و حسابهای بانکی از دیگر بخش‌های حساس بنگاههای اقتصادی می‌باشد. در اختیار داشتن تصویر روشنی از وضعیت مالی، شرکتها را در اتخاذ تصمیمات مهم یاری می‌کند.
از طریق ارتباط خزانه داری با زیر سیستمهای فروش و خرید، حسابداری فروش و حسابداری خرید بعنوان ابزار کنترلی دقیقی، اطلاعات کاملی از گردش مالی مشتریان و تامین کنندگان را در اختیار قرار می دهد.

 

زیر سیستم خزانه داری

 

کارکردها

 • ثبت رسيدهاي دريافت با امکان راس گيري

  ثبت رسيد دريافت در قبال فاکتورهای فروش و ساير انواع دريافتها امکان پذير ميباشد. اقلام دريافتی ميتواند شامل انواع نقد، چک و واريز نقدی (کارت بانکی) باشد. ضمن اينکه دريافت از تامين کننده و اعمال آن در کاردکس خريد نيز پيشبينی شده است.

 • ثبت رسيدهاي پرداخت با امکان راس گيري

  ثبت رسيد پرداخت در قبال فاکتورهای خريد و ساير انواع پرداختها امکان پذير است. اقلام پرداختی ميتواند شامل نقد، برداشت از حساب، چک شرکت و خرج چک (پرداخت از محل چک سايرين) باشد. ضمن اينکه پرداخت به مشتري و اعمال آن در کاردکس فروش نيز پيشبينی شده است.

 • معرفي صندوقها و حسابهاي بانکي و تعريف دسته چک
 • مشاهده مانده و گردش حساب صندوقها و حسابهاي بانکي
 • کنترل و مشاهده گردش چکهاي دريافتني و پرداختني
 • تقويم ماهانه چک های دريافتنی و پرداختنی

  در اين فرم و بر اساس تقویم ماهانه ميتوان از تعداد و مبلغ چکهای دريافتنی و پرداختنی نزد صندوق و بانک به ازای هر روز آگاهی يافت. ضمن اينکه همين آمار به تفکيک هر حساب بانکی نيز امکان پذير است.

 • امکان پرداخت از صندوق به بانک و امکان نقد کردن چک دريافتنی پای صندوق
 • اعمال چکهاي برگشتي و استردادي در کاردکس مشتري
 • گزارشات خزانه داري نظير:
 • موجودی لحظه ای حساب بانکی و صندوق
 • گزارش تعداد چکهای دريافتنی به تفکيک صندوق و بانک
 • آگاهی از ميزان چکهای دريافتنی در تاريخ های گذشته
 • ميزان واريز و برداشت وجوه در هر روز

 

مزیتها 

 • ارتباط خزانه داری با مشتریان در قالب حسابداری فروش
 • ارتباط خزانه داری با تامین کنندگان در قالب حسابداری خرید

نرم افزار پخش مویرگی ورانگر

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.