راهنمای آنلاین ورانگر راهنمای آنلاین ورانگر

معرفی

جهت تصمیم‌گیری های صحیح و مدیریتی،  در اختیار داشتن تصویر جامعی از وضعیت  مالی شرکت ضروری است. با استفاده از سیستم حسابداری مالی رستاک، تمام فعالیتهای انجام شده در بخشهای مختلف کسب و کار در این سیستم منعکس میشود.
علاوه بر ثبت و مدیریت اسناد حسابداری، تمام اسناد حسابداری صادره از زیر سیستمها بصورت اتوماتیک انتقال پیدا می‌کند تا عملیات اجرایی حسابداری مالی به حداقل کاهش یابد. 

 حسابداری مالی

کارکردها

 • کدينگ حسابداری 5 سطحي شامل گروه و کل و معين و دو سطح تفصيل شناور
 • امکان طبقه بندي حسابها
 •  امکان استفاده از کدينگ پيش فرض
 • ثبت اسناد حسابداري در وضعيتهاي پيش نويس و موقت و قطعي
 • صدور اسناد دفتر قانوني جهت ثبت دفاتر
 •  امکان دريافت سند حسابداری از فايل Excel
 •  دريافت اتوماتيک اسناد حسابداري صادره از ساير سيستمها
 • گزارشات استاندارد حسابداری نظير:
 • روکش سند
 • گزارشات ترازنامه و سود و زيان
 • گزارشات دفاتر و ترازهاي تحليلي

 

مزیتها 

 • وجود کدینگ حسابداری استاندارد در زمان نصب سیستم
 • وجود شابلون سند حسابداری در تمام زیر سیستمها جهت تولید سند حسابداری
 • تولید اتوماتیک اسناد حسابداری از زیر سیستمها و انتقال به سیستم مالی
 • امکان دریافت سند حسابداری از خارج سیستم با فرمت فایل اکسل

نرم افزار پخش مویرگی ورانگر

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.