راهنمای آنلاین ورانگر راهنمای آنلاین ورانگر

معرفی

بسیاری از شرکتهای تولیدی و پخشی، جهت فروش کالاهای خود اقدام به تشکیل شبکه نمایندگی و فروش آن از کانال عاملین مجاز فروش می نمایند. این عاملین معمولا شرکتهای حقوقی مستقلی هستند که از چندین شرکت مختلف تحت قراردادهای مشخصی، نمایندگی فروش اخذ میکنند و مستقلا سیاستهای اجرایی خودشان را تعیین و اجرا می نمایند.
در این ميان برای شرکت مادر، اخذ گزارشات صحیح و آمار عملکرد نمایندگان خصوصا در زمینه میزان فروش و موجودی انبار کمی دشوار است. برخی شرکتها اقدام به تهیه فرمهایی جهت ثبت اطلاعات فروش و موجودی انبار و میزان سفارش و ... می نمایند تا در دوره های زمانی توسط نمایندگان تکمیل و برای شرکت مادر ارسال شود.
حتی در صورت انجام این کار نیز، یکسان سازی اطلاعات و تهیه گزارشات تجمیعی روی اطلاعات کل نمایندگان کاری دشوار و زمان بر است.
در سیستم تجميع اطلاعات رستاک، هر نماینده یک نسخه استاندارد رستاک را تهیه مینماید و اطلاعات مورد نظر طی دوره های زمانی بسیار کوتاه، به سرور مرکزی منتقل میشود و پس از همگون سازی اطلاعات دریافتی، گزارشات تجمیعی قابل تهیه می باشد.

 تجمیع اطلاعات

کارکردها

 • تعیین کدینگ کالایی یکسان برای همه نمایندگان
 • وجود ابزاری برای همگون سازی اطلاعات پایه ای نظیر گروه مشتری، گروه کالا
 • امکان دریافت اطلاعات فروش و انبار برای کالاهای مربوط به شرکت مادر
 • وجود مرور تحت وب برای تهیه آمار فروش و انبار با امکانات زیر:
 • مقایسه فروش کالا یا گروه کالا نزد نمایندگان مختلف
 • امکان فیلتر کردن فروش بر اساس کالا، گروه کالا و گروه مشتری
 • مشاهده ریز فاکتورهای فروش ثبت شده
 • وجود مرور تحت وب برای تهیه آمار موجودی انبار

 

مزیتها 

 • وجود اطلاعات بروز نمایندگان در دفتر مرکزی
 • همگون سازی خودکار اطلاعات پایه در دفتر مرکزی
 • مشاهده موجودی کف انبار نمایندگان جهت کنترل سفارش تامین کالا
 • تجمیع اطلاعات از روی بستر وب بدون نیاز به کار اجرایی یا اپراتوری در دفتر مرکزی یا سایت نماینده فروش
 • رفع حساسیت عاملین فروش بابت انتقال اطلاعات به دفتر مرکزی با فیلتر کردن فقط کالاهای همان شرکت مادر
 • قابلیت دسترسی به گزارشات فروش و انبار از روی وب
 • اطمینان از وجود اطلاعات صحیح و قابل تصمیم گیری

نرم افزار پخش مویرگی ورانگر

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.