راهنمای آنلاین ورانگر راهنمای آنلاین ورانگر

معرفی

در تمام سازمان های فروش، چگونگی محاسبه پورسانت فروش فروشندگان، بعنوان عامل موثر در رشد فروش همواره با حساسيت ويژه ای توجه شده است. این قضیه در سازمانهای پخش مويرگی با تنوع مشتری و کالا اهمیت بیشتری پیدا میکند.
با توجه به بررسی و مطالعاتی که درسازمانهای فروش صورت گرفته است، سیستم محاسبه پورسانت فروش فروشنگان به نحوی طراحی شده است که عین سهولت و راحتی استفاده، استاندارهای موجود در بازار را نیز پوشش بدهد.

 

زیرسیستم پورسانت

 

کارکردها

 • تعريف الگوی پورسانت بر اساس دوره زمانی، کالا و فروشنده
 • تعيين درصد پورسانت مجزا براي کالا و گروه کالا به تفکيک فروشنده و گروه مشتري
 • تعيين ضريب منفی برگشت فاکتور برای الگوی پورسانت
 • تعريف الگوي پورسانت براي فروشندگان مختلف
 • تعيين درصد پورسانت بر اساس حجم فروش به صورت پله ای
 • امکان کپی الگوی پورسانت از یک دوره به دوره بعد
 • محاسبه پورسانت و صدور اسناد حسابداري
 • صدور سند حسابداری پورسانت
 • گزارشات پورسانت براساس
 • کالا،
 • گروه کالا
 • فروشنده
 • فاکتور فروش

 

مزیتها 

 • تعریف الگوی پورسانت و استفاده چند باره از آن
 • امکان محاسبه پورسانت برای هر دوره زمانی حتی روزانه
 • تعریف پورسانت مجزا برای شهرها و مناطق مختلف

نرم افزار پخش مویرگی ورانگر

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.