راهنمای آنلاین ورانگر راهنمای آنلاین ورانگر

معرفی

یکی از دغدغه های انباردارها، کنترل تاریخ انقضای کالاها می باشد. به این منظور که کالاهای قدیمی، سریع تر از انبار خارج شود. این حساسیت در شرکت های پخشی که کالاهای دارویی و بهداشتی و حتی کالاهای غذایی ولی با مدت مصرف کوتاهی نگهداری می کنند بیشتر است.
البته امروزه تغییر زیاد قیمت ها مشکل دیگری را نیز تولید کرده است. تغییر زیاد قیمت کالاها باعت شده است که در انبار از یک کالا، موجودی با قیمت های خرید مختلفی وجود داشته باشد که طبیعتاً اولویت خروج کالا از انبار (فروش کالا) باید بر اساس قیمت های قدیمی باشد.
هر دو مشکلات فوق، در سیستم مدیریت سری ساخت رستاک به خوبی پیش بینی و رفع شده است.

 

زیر سیستم سری ساخت

 

کارکردها

 • تعيين فرمت تاريخ انقضا بصورت شمسی يا ميلادی
 • معرفی کالا بصورت سری ساختی به انبار
 • تعيين سری ساخت کالای وارده به انبار در زمان ثبت رسيد انبار
 • انتخاب اتوماتيک سری ساخت کالا در زمان صدور فاکتور بر اساس روشFIFO روی تاريخ انقضای
 • امکان تعيين قيمت فروش کالا بر اساس سری ساخت (Batch Pricing)
 • مشاهده ميزان موجودی کالا در انبار به تفکيک سری ساخت
 • امکان غير فعال کردن فروش يک سری ساخت دلخواه
 • تعيين دوره زمانی مشخص (بر اساس روز) جهت عدم فروش کالاهايي که تاريخ مصرف آنها نزديک است يا تاريخ مصرف آن گذشته است.
 • کنترل سری کالای برگشتی از فروش بر اساس سری ساخت فاکتور عطف

 

مزیتها 

 • عدم نیاز به تعریف انبارهای مختلف برای اطمینان از تمام شدن موجودی کالاهای قدیمی
 • امکان داشتن همزمان چند قیمت فروش در انبار با یک موجودی
 • مشاهده موجودی کف انبار نمایندگان جهت کنترل سفارش تامین کالا
 • پیشنهاد قیمت و سری ساخت بصورت اتوماتیک در زمان ثبت فاکتور
 • مشاهده کاردکس یک سری ساخت

نرم افزار پخش مویرگی ورانگر

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

عضویت در خبرنامه پیامکی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.